5 می, 2021
تولید قالب صنعتی

سفارش طراحی قالب صنعتی و اشکال قالب های صنعتی

سفارش طراحی قالب صنعتی در‌این نوشته‌ی‌علمی به دنبال مقاله قبل به طرز های ساخت قالب صنعتی می‌پردازیم. از قالب های صنعتی به منظور ساخت قطعات به […]
20 آوریل, 2021
طراحی قالب صنعتی

سفارش طراحی قالب صنعتی تزریق پلاستیک

سفارش طراحی قالب صنعتی تولید قالب با جنس پلاستیکی می توان گفت یکی از با تنوع ترین شیوه های قالب سازی در صنعت می‌باشد. غالبا برای […]
14 آوریل, 2021
تولید قالب صنعتی

تولید قالب های صنعتی و فوق العاده پیچیده

تولید قالب صنعتی او‌لین گام برای ساخت و ساز زیاد قطعه های صنعتی میباشد. قالب سازی (Molding ) وقتی اهمیت بسیار زیاد خویش را علامت می‌دهد […]
11 آوریل, 2021
خدمات ساخت قالب صنعتی

خدمات ساخت قالب صنعتی

خدمات ساخت قالب صنعتی گروه صنعتی های تک تحت عنوان تیم ای پیشتاز در قضیه پباده سازی قالب در صنعت های گوناگون مطرح می باشد به […]