طراحی اتوماسیون صنعتی
طراحی اتوماسیون صنعتی
3 می, 2021

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس
مهندسی معکوس و به عبارت دیگر این که Reverse Engineering یک کدام از واژه و کلمه هایی میباشد که طی ده سال های اخیر بسیار و خیلی بیشتر از پیشین آیتم به کارگرفته می شود و این که حتی می شود گفت ‌د‌ر ادبیات همگانی و در جوامع و لجتماع نیز وارداتی میباشد.
در این مطلب و مقاله مروری خلاصه بر معنا مهندسی معکوس و چه کاربردی مهندسی معکوس دارد را خوا‌هیم داشت.
در شرایطی‌که چه بر طبق نوع به کارگیری و حرفه‌ای که می خواهیم در باب آن سخن میکنیم، مفهوم و مضمون‌ مهندسی معکوس بسیار فرق خواهد کرد راخواهد داشت، ولی شاید که بتوانیم تعریف‌و‌تمجید ذیل را تحت عنوان یک تمجید مختصر و اثر گذار از مهندسی معکوس به عهده گرفت.
مهندسی معکوس

مهندسی معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟

جهت دسترسی به رشته آوری ، رویش و توسعه و گسترش ی آن است. این مملکت ها که در موردها بخش اعظمی از حرفه آوری ها در سطح پایینی قرار دارا هستند، در کنار طرز ها و سیاست های اخذ علم فنی، را مطلوب ترین طرز دسترسی به رشته آوری تشخیص داده و تلاش می نمایند با به کارگیری از طریق ، داده ها و علم فنی تولیدها مو جوداست.
مکانیزم فعالیت کرد و هزاران داده ها اساسی دیگر را بازیابی کرده و در کنار به کار گیری ار شیوه های مهندسی بی واسطه (Forward Engineering) و طرز های تشکیل داد قطعات ، امکانات ، تسترهای آیتم استعمال در خط مونتاژ و ایجاد کرد مانند قالب ها ،حیران و فیکسچر ها و دستگاههای در دست گرفتن، نسبت به ساخت‌و‌ساز کارگاه ای توسعه یافته و مجهز جهت ساخت‌و‌ساز تولیدات فوق مبادرت کنند.
مهندسی معکوس را می توان گفت یک فرآیند حل مورد میباشد که به مکان آنکه از پرسش استارت گردد، از جواب جان دار شروع میگردد. کاربرد اساسی مهندسی معکوس گروه صنعتی های تک در یک کدام از دو آیتم تحت میباشد. هنگامی پاسخ یک مورد را حتما می دانیم. البته نمی‌دانیم که این پاسخ جواب به کدامین سوالی میباشد. هنگامی پرسش و جواب را میدانیم. ولی نمی‌دانیم راه و مراحل وصال بدین جواب چه بوده میباشد. معمولاً غرض ، بیرون آوردن علم یا این که پباده سازی پنهان در یک فرآورده (محصول یا این که سرویس) میباشد. این عمل عموماً با مقصود ساخت‌و‌ساز دوباره آن متاع یا این که آنالیز آن جنس ایفا کرد.
مهندسی معکوس

کاربرد مهندسی معکوس چه است؟

به طور طبیعیً با اعتنا به تمجید فوق می‌اقتدار کاربرد بسیار زیادی را برای مهندسی معکوس در لحاظ می توان گرفت. در این بحث بعضی از این کاربردهارا در مهندسی معکوس مرور خواهیم کرد:
وقتی که یک قطعه و یا قالب صنعتی، از جملهً یک عدد گیربکس و یا حتی این که یک عدد موتور، به خیر و خوبی فعالیت می‌نماید و کارایی بالایی داراست ممکن میباشد یک کمپانی تولیدی تصمیم بر این بگیرد که به مکان پباده سازی از اول و از ابتدا، آن قطعه یا قالب را به اجزای ریز تر تبدیل کرده و جدا سازی نموده و مهندسی معکوس هر قطعه را ارزیابی و مدلسازی نماید تا به بضاعت و توان تولید دوباره آن قطعه را بدست بیاورد.
زمانی دندان پزشکان در پایه ی صورت دندان قالب تولید می کنند و سعی می کنند مدلی را شبیه آن را ساخت و ساز نمایند. زمانی یک نرم‌افزار نویس، به مکان پباده سازی سیستم و نرم افزار نویسی از اول می خواهد یک اپلیکیشن یا این که سیستم چیره را گزینه تجزیه و محاسبه قرار میدهد و همت می‌نماید جز به جز آن را مجدد تولید نماید. زمانی ارتش یا این که وزارت دفاع یک مرزوبوم، تولیدها نظامی میهن دیگر را به کسب میکنند و میکوشند با کمک همراهی و مهندسی معکوس به علم و رشته آوری آن سرزمین دست پیدا کنند
یا این که لااقل اقتدار علمی و حرفه ای و فنی تولید کننده را نظارت نمایند. سعی برای بیرون آوردن کدهای سطح فوق العاده حساس و بالای یک نرم افزار قابل انعطاف افزاری بر طبق کدهای اسمبلی مال آخرین است.
مهندسی معکوس گروه صنعتی های تک

آیا مهندسی معکوس فعالیتی است منفی؟

در همگی مطاب فوق رد پای یک شگرد خاص و بسیار موءثر مشاهده میشود که (Reverse Engineering ) اسم داراست. مهندسی معکوس روشی آگاهانه برای دستیابی به حرفه آوری حاضر و محصول ها موجوداست. در‌این طرز، متخصصین فن های متعدد علم ها مبنا و کاربردی از قبیل مکانیک، فیزیک و اپتیک، مکاترونیک، شیمی پلیمر، متالورژی،الکترونیک و …جهت آشنایی بی نقص طریق ی کارایی یک فرآورده که الگوی رشته آوری نام برده است.
تشکیل دسته های تخصصی داده و به وسیله امکانات توسعه یافته و دستگاه های ظریف آزمایشگاهی به هم پا سازماندهی مطلوب تشکیلات تحقیقاتی و گسترش های R&D \”سعی بر تهیه کردن مدارک و نقشه های پباده سازی فرآورده فوق دارا هستند تا بعد از روند مثال سازی (Prototyping) و تشکیل داد.

توسعه مهندسی معکوس

نصفه صنعتی (Pilot plant) در شکل لزوم ، ساخت و ساز کالا فوق طبق استاندارد فنی مال سر مشق ایفا شود . همانطور که اشاره شد استعمال از طریق مهندسی معکوس برای کشورهای در درحال حاضر گسترش یا این که عقب باقی مانده شیوه بسیار قابل قبولی جهت دسترسی به رشته آوری ، رویش و توسعه و گسترش ی آن است. این مملکت ها که در موردها بخش اعظمی از حرفه آوری ها در سطح پایینی قرار دارا هستند.
مهندسی معکوس

سیاست های مهندسی معکوس

در کنار طرز ها و سیاست های اخذ علم فنی، مهندسی معکوس را مطلوب ترین طرز دسترسی به رشته آوری تشخیص داده و تلاش می نمایند با به کارگیری از طریق این تکنولوژی، داده ها و علم فنی تولیدها مو جود ، مکانیزم فعالیت کرد.
و هزاران داده ها اساسی دیگر را بازیابی کرده و در کنار به کار گیری ار شیوه های اجرای مهندسی معکوس بی واسطه (Forward Engineering) و طرز های تشکیل داد قطعات ، امکانات ، تسترهای آیتم استعمال در خط مونتاژ و ایجاد کرد مانند قالب ها ،حیران و فیکسچر ها و دستگاههای در دست گرفتن، نسبت به ساخت‌و‌ساز کارگاه ای توسعه یافته و مجهز جهت ساخت‌و‌ساز تولیدات فوق مبادرت کنند.
همینطور ممکن میباشد مهندسی معکوس، برای رفع معایب و ارتقاء امکان های تولیدات جان دار نیز گزینه به کار گیری قرار میگیرد. از جمله در مرزو بوم ایالات متحده ، این تکنولوژی به وسیله کمپانی \”جنرال موتور\” بر روی محصول ها شرکت \”فورد موتور\” و نیز برعکس، برای مراقبت موقعیت رقابتی و رفع نواقص تولیدات به فعالیت برده گردیده‌است.