ساخت قالب صنعتی گروه صنعتی های تک
ساخت قالب صنعتی
4 می, 2021
طراحی اتوماسیون صنعتی
طراحی اتوماسیون صنعتی
3 می, 2021

طراحی مهندسی

طراحی مهندسی گروه صنعتی های تک
طراحی مهندسی این متن به تشریح مراحل طراحی مهندسی | Engineering Design میپردازد و کوشش داراست تا به برخی از سوال های مطرح در این مورد جواب دهد. تحت عنوان مثال طراحی چه می‌باشد؟ طراح چه کسی است؟ چه وظایفی برعهده داراست؟ مستندسازی چه می‌باشد؟ با مطالعه متن پایین، آشنایی بهتری از روند طراحی مهندسی به دست خواهید آورد. طراحی مهندسی در صنعت امروز از رده ویژه ای شامل است. آن نقطه آغازین اکثر اوقات عمل های مهندسی بوده و تاثیرش بر اکثر مشاغل مهندسی در یک کمپانی به وضوح قابل رویت میباشد. از تدوین کنندگان شیوه نامه های ایجاد کرد در قسمت مهندسی، تا تامین کنندگان مواد نپخته، قطعات و تیم های پیش ساخته و سرویس ها ما یحتاج در قسمت تامین، تا کارگر و پیمانکاران مهندسی فرایند تشکیل داد. بازرسی، نصب و فعال سازی در نصیب جاری ساختن، کلیه داده ها وروردی خویش را از نصیب طراحی اخذ می نمایند و هر سیرتکامل تغییر و تحول در زمینه طراحی را با تایید صلاحیت اداره طراحی اجرا می‌دهند. درین مبحث در آغاز به تمجید بعضی از مفاهیم طراحی پرداخته گردیده و بعد توضیحاتی درباره‌ی برخی از مهم‌ترین مراجع طراحی ارائه می گردد.
 
 
طراحی مهندسی

روند طراحی مهندسی

روند طراحی مهندسی فرایند را به صورت معمولی می قدرت اینگونه تعریف‌و‌تمجید نمود: \”طراحی تدوین طرحی به مراد برآوردن نیازی میباشد.\” طراحی در مسئله های مختلفی به عمل می رود که به عنوان مثال آن می شود به طراحی جامه، طراحی دکورا سیون، طراحی فرآیند، طراحی مهندسی و بقیه مفاد اشاره کرد. به صورت خلاصه فرايند طراحی را می شود به چهار مرحله مهم تقسيم نمود:
تجزیه و تحليل مساله تحقيق در اشکال راه‌حل های ممكن گزینش و چک راه‌حل نهايی مستندسازی نتیجه ها

طراحی مهندسی استاندارد

کتاب مرجع استاندارد طراحی ماشین، مراحل طراحی مهندسی را اینگونه تعریف و تمجید کرده است: \”فرآیند طراحی مهندسی استخراج تیم ای از خصوصیات بنا، دستگاه و یا این که فرایندی میباشد که ساخت و کوشش سیستم پایین این ویژگی ها به رفع نیاز های اول منتهی شود.\”
طراحی مهندسی

فرایند طراحی

وضیح فرآیند طراحی فارغ از تمجید شرح وظایف فرد مسئولی که اعمال دهنده این مراحل میباشد، بی نقص وجود ندارد. این فرد طراح اسم دارااست. طراح به شخصی اطلاق می گردد مهندسی فرایند که مسئولیت طراحی قطعه، سیستم و یا این که فرایندی که وظیفه ویژه ای را به صورتی باصرفه اعمال میدهد، به عهده داراست. وظیفه طراح استخراج داده ها ما یحتاج و قابل انجام نمودن آن‌ها جهت تشکیل داد و مونتاژ، در اختیار گرفتن و بازرسی، نصب و فعال‌ساز‌ی و تعمیر و حفظ مطلوب مورد طراحی میباشد. دست اندرکاران مختلفی بر فعالیت طراح مفید می باشند که استحضار از این کارداران برای تولید یک طرح مطلوب ضروری میباشد. مثلا مهم‌ترین این دست اندرکاران عبارتند از: ملزومات رسمی، ضوابط دولتی، استانداردها، طرح های خوب مهندسی و انتظارات مصرف کننده.

مستندسازی مهندسی فرآیند

مدارکی که به هنگام طراحی تنظیم و تدوین میشوند، می‌توانند روال تصمیم گیری و منطق طراحی را به هنگام لزوم آشکار کنند. بایستی دقت داشت این مدارک زمانی جهت جواب گویی بدین نوع مهندسی فرایند چک ها آیتم استعمال قرار می‌گیرند. که فرصت متعددی از طراحی سپری گردیده و گاه یک یا این که یک سری نفر از اعضای دسته طراحی جا به جا گردیده و یا این که از کمپانی رفته اند. پس به خاطر خویش و دور‌وبری ها اعتقاد نکرده و فرایند متفاوت روند طراحی را با تمرکز مستند نمائید. در مراحل طراحی مهندسی گروه صنعتی های تک مهندسان برای بسط تولید ها کارایی می نمایند.تعریف‌و‌تمجید طراحی مهندسی به این سیرتکامل میباشد:روند اصلاح نمودن یک سامانه یا این که قطعه چهت نیل به نیازهای مورد علاقه. طراحی مهندسی به واقع فرآیند آفرینش میباشد ، براین اساس فرا صنعتی میباشد البته اساس اجرا نمودن آن در مهندسی فرایند رقم خورده میباشد . و هر پدیده که از طریق آفرینشی و یا این که تأسیسی مناسب می بایست این مراحل را طی نماید .
 
 
طراحی مهندسی

آفرینش و خلاقیت طراحی مهندسی

خلاقیت برکتی میباشد که از سمت طبیعت میان مخلوقات عالم به نوع انسان به طور بارزتری کادو گردیده. در میان آدم ها هم در موضوع های متعدد با شدت و کاستی یار و همدم میباشد.
خلاقیت فرایندی خیالی میباشد و در همه شخصی و هر سن و سالی به طور بالقوه مهندسی فرایند وجود داراست و با دور و اطراف فرهنگی و اجتماعی شخص رابطۀ تنگاتنگی داراست. و هر شخصی کم و زیاد می‌تواند ایده پرداز باشد و از نظر دور و بر و موقعیت دیگر این حس بصورت زیاد و یا کم بروز می نماید.
محیط زیادی برای یه شکوه نشستن خلاقيت موجود است که سبب توسعه و رویش آن می گردد، بسیاری محیط دیگر است که استعدادهای بزرگ بیشتر و خلاقيت های بی نظیری امکان ندارد در آن بروز نماید. شخص خلق کننده در قبال موضوع مطرح گردیده بدون تفاوت نیست و قادر است موضوع را به طور ديگری مطرح نماید.
با تقسيم بندی به مسئله های کوچکتر و فرعی تر، به تحليل آن می‌پردازد. خلاق بودن در معمولی ترين صورت خویش ، در معنای به رخ دادن شکلی میباشد که تا قبل از اینً وجود نداشته میباشد. یک کدام از بارزترین مورد ها برای روشن شدن آفرینش و خلاقیت ، صنعت طراحی مهندسی میباشد که در آن می توان گفت خلاقیت از ادغام هنرو علم و استعداد بوجود آورده می شود.
 
 
طراحی مهندسی

طراحی مهندسی و انواع آن

طراحی را می توان گفت تدوین طرحی برای به دست آوردن یک نیاز اساسی میباشد. و طراحی را می توان گفت یک مراد داراست: آفرینش یک سود آخرین با جاری ساختن یک کار معلوم. نیاز داشتن به طراحی بعضی وقت ها به وضوح شناخته گردیده است ، از جملهً جایگزین کردن به موقع مصرف یک سوخت فسیلی با یکی دیگر از انرژی های منزه ، ایمن و با صرفه اقتصادی .
و بعضی اوقات نیز میتوان گفت ناشناخته میباشد مانند، یک مثال مثل بالا بودن فوق العاده زیاد آمار تصادفات. که دراین بحث نیاز و موضوع پر‌نور نمی باشد و برای ذکر موضوع و نیاز ، سعی و فکر بیشتری بایستی به فعالیت برده گردد.برای طراحی دسته های گوناگونی موجود هست:
طراحی ماشین، طراحی جامه، طراحی ساختمان، طراحی مهندسی و طراحی چشم انداز و… که تعدادشان فوق العاده زیاد میباشد و نوع دسته بندی ها هم توانسته است مختلف با این چیزی که گفتیم باشد.اما در کلیه آنان پیدا کردن یک پاسخ برای مورد ای مشتزک میباشد. پر‌نور میباشد که مسئله های طراحی جواب های یکی نخواهند داشت و برای یک زمینه طراحی نمی قدرت به‌دنبال جواب صحیح بود به دلیل آنکه یک جواب و حالا برای این روزها شاید جواب مضعوف و گنگی برای بعدها باشد.
 
 
طراحی مهندسی

مفهوم طراح مهندسی

در مورد مهندسی کلمه طراحی معنی های بسیار دیگری را به اشخاص جابجایی خواهد داد. بعضی ها به طراح تحت عنوان هر که جز به جز قطعات مکانیکی را رسم می نماید می اندیشند. بعضا فعالیت طراحی را درست کردن سیستم بغرنج ای مثل یک کانال مهندسی فرایند ارتباطات فکر میکنند. البته قبلی از کاربرد کلمه ها ، طراحی مهندسی در معنای مراحل به کار گیری از مبنا های ابزارهای مهندسی علمی – مثل نقشه کشی، ریاضی، کامپیوتر و … برای ساخت و ساز نرم‌افزار ایست که با اجرا گذاشتن آن یکی از نیازهای انسان برآورده گردد.
در پروسه طراحی مهندسی این افراد یعنی مهندسان برای بسط تولید ها کارایی می نمایند. و طراحی مهندسی فرایند آفرینشی میباشد ، بدین ترتیب فرا صنعتی میباشد اما نظام اجرا و به کار بستن آن در رشته مهندسی رقم خورده میباشد .