8 می, 2021
اتوماسیون صنعتی

ابزارهای شاخص در اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی واقعیت این میباشد که صنعتی از خویش چیزی  ندارد و با گردهم داخل شدن برخی از ابزارها و تولید یک رابطه زنده و مفید […]
4 می, 2021
پروژه اتوماسیون صنعتی

پروژه اتوماسیون صنعتی

پروژه اتوماسیون صنعتی  یا این که روباتیزه کردن (Industrial Automation) در معنای استعمال از ابزارهای کنترلی (به عنوان مثالً کامپیوتر) به مکان آدم به مراد هدایت […]
12 آوریل, 2021
اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی

اجرای اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی ، یک نقشه رویه (Road Map) یادگیری اتوماسیون رو برای شما رسم میکنیم. در‌حالتی که عشق و علاقه به یادگیری اجرای اتوماسیون صنعتی میباشید، […]