درباره گروه صنعتی های تک

لوگو گروه صنعتی های تک
گروه صنعتی های تک از سال 1385 شروع به فعالیت در حوزه مهندسی ساخت و تولید نموده است. فعالیت این شرکت در زمینه تولید تکنولوژیک و مهندسی قطعات و ماشین آلات صنعتی، تولید قالب های صنعتی و مهندسی معکوس بروی قطعات و ماشین آلات صنعتی بوده است. از این رو در این سال ها اقدامات انجام شده در این شرکت طبق اصول مهندسی رخ داده است.
از جمله امور مهندسی که در در توانایی و مهارت این شرکت است می توان به تولید قالبهای ریخته گری دقیق ، ماشینکاری قطعات پیچیده و های تِک ، تولید قالبهای تزریق پلاستیک، اتوماسیون صنعتی سیستم های تولید ، تحلیل مسائل مهندسی قطعات و ماشین آلات صنعتی، انجام آزمون های مهندسی روی قطعات های تِک، طراحی سیستم های رباتیک مرکب و ساده، مکانیزم های صنعتی، اشاره کرد. این شرکت مجهز به ماشین آلات پیشرفته ماشینکاری و تجهیزات صنعتی، جهت ساخت انواع قطعات و ماشین آلات صنعتی می باشد.